Pikare Yazılım ve İnternet Hizmetleri
YAPIM AŞAMASINDA
Seferikoz Sok. No: 16 Cibali / Fatih / İSTANBUL
Tel: +90 212 635 0077
3.14@pikare.net